Postup při prodeji

SCHŮZKA

 • na prvním setkání je potřeba si položit základní otázky. Proč, co, za jak dlouho, co od prodeje očekávám a jaká bude výsledná cena? 

 • proč - jedná se i o častou otázku zájemců. "A proč tu nemovitost prodávají?" Vy jistě budete mít důvod. Nepotřebná nemovitost, pořízení jiného bydlení, investice do něčeho jiného, rozchod či rozvod, cesta kolem světa, stěhování. Musím nebo chci prodat?
 • co - je předmět prodeje, tedy nemovitost - byt, dům, chat, chalupa, pozemek. Zjistíme údaje z katastru, které již mívám na první schůzku připravené. Podíváme se na případné zástavy či věcná břemena, která mohou ovlivnit způsob a rychlost prodeje, ale i výslednou cenu nemovitosti.
 • termín - pokud jsme tlačeni nějakým termínem, dost často to může výslednou cenu ovlivnit a to především směrem dolů, což je pochopitelné. Z tohoto důvodu je třeba stanovit i časový horizont včetně několika termínů na úpravu ceny nemovitosti jako pobídku. 
 • cena - výši nabídkové ceny stanovíme společně s klientem a to dle přesného plánu. Nemovitost musíme umět ohodnoti a vědět, do kterého segmentu patří, kam ji umístíme v porovnání s konkurencí. Toto je hrozně důležité, neboť se musíme vžít do role kupujícího, který tímto způsobem vybírá. Další věc - co můžeme před samotným startem prezentace prodeje ještě udělat pro to, aby se nemovitost stala dražší a zajímavější?
 • PENB - průkaz energetické náročnosti budovy, tomu se nevyhneme, pokud nejde o byt a SVJ nám jej neposkytne. Více o PENB zde.
 • dokumenty - dokumenty potřebné k prodeji bychom měli mít k dispozici a to již v začátku, neboť nám mohou usnadnit další práci. Jedná se o NT (nabývací titul), LV (list vlastnictví), původní projektovou dokumentaci, pokud je k dispozici (hodí se pro vypracování PENB), případné plány eletroinstalací, vody apodobně. Kupující se na vše bude ptát. 


Obchodní strategie

zvolíme společný cíl

Společným cílem je samozřejmě prodat Vaši nemovitost za co možná nejvyšší cenu, ale je třeba zvážit všechny aspekty. 

 • Vaše potřeby - finanční a časové
 • Skutečný stav nemovitosti
 • Jedinečnost Vaší nabídky
 • Situaci na trhu
 • Možností financování nemovitosti ze strany kupujícího

Pokud se nám podaří všechna tato fakta správně zvážit, jsme schopni stanovit nabídkovou cenu, časovou osu pro vývoj ceny nemovitosti.

Stanovíme jednotlivé kroky, které je třeba učinit směrem k úspěšnému prodeji. 

Pokud máme toto hotovo, můžeme jít k dalšímu kroku.

Příprava nemovitosti

tzv. "homestaging"

Prvotním základem Homestagingu je ale "pořádný úklid" , kterým není myšlen jen nepořádek, ale zjednodušení a prosvětlení prostor nemovitostí, dočasné odstranění či přesunutí Vašich sbírek předmětů a dekorací tak, aby zájemce měl možnost si i představit, jak by si nemovitost zabydlel podle svého.

Co je Homestaging. Home staging [čti houm stejdžing] je příprava nemovitosti na prodej nebo pronájem a její profesionální prezentace na realitním trhu. Na rozdíl od interiérového designu, který je zaměřen na vlastní domov nebo firemní prostory, Home staging se zaměřuje na nemovitosti určené k prodeji nebo pronájmu. Cílem je zvýšení atraktivity nemovitosti pro co nejširší okruh potenciálních zájemců a to především sladěním barevných schémat, uspořádáním nábytku a barevně sladěných doplňků, nastavení osvětlení a odstranění všech negativních elementů, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly představu, že by právě tady mohl bydlet. (zdroj wikipedie)


 

Při přípravě nemovitosti, pokud není projektová dokumentace, zvládneme měření místností a i celé nemovitosti pro vytvoření 3D plánku. Pořídíme fotografie, videa a nakombinujeme s fotografiemi do videoprohlídky. K dispozici je i DRON pro pořízení snímků z ptačí perspektivy Phantom 3 Advanced, kterým si můžete pořídit i snímky na památku.

Nově připravím i webové stránky přímo pro Vši nemovitost, kam lze umíístit přehledně maximum informací, neboť v rámci klasické nabídky se vše nevejde.

Sem umístíme detailní popis, potřebné dokument, plánky, videa, lokalitu a její okolí.

"www.vašenemovitost.podadresa.cz

A jdeme prodávat.

Prezentace, nabídky, prohlídky

V rámci nabídky k prodeji oslovíme jak svoje nejbližší okolí, t.j. příbuzní, známí a sousedé a to jak formou sociálních sítí, vývěskou v lokalitě či umístěním reklmního banneru na Vaši nemovitost, pokud je to vhodné.