PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. 

Při prodeji či novém pronájmu nabízí zájemci ověřenou hodnotu, ze které lze - při typickém užívání - odvodit roční náklady na energie. Jedná se o obdobu uvádění normované spotřeby u automobilu nebo například štítku s energetickou třídou na ledničce. Průkazy energetické náročnosti slouží k ochraně spotřebitele. Informují účastníky realitního trhu o kvalitě zboží, což je základním předpokladem jeho dobrého fungování. Lidé tak nebudou kupovat "zajíce v pytli" - tedy například budovu, jejíž provoz se jim následně velmi prodraží.

Smyslem průkazů je zlepšit orientaci kupců a nových nájemníků v nákladech na energie v nemovitostech. Podobně jako funguje štítek na elektrospotřebičích či technický průkaz u auta, vyčte zájemce z průkazu teoretickou hodnotu, která může být odlišná od reálné spotřeby, ale z hlediska energetické náročnosti jasně rozliší hodnotné a méně hodnotné budovy na trhu. Například z faktur za energie zákazník takovou informaci nezíská, ty totiž závisejí na způsobu užívání domu či bytu nebo také na tom, zda daný rok byla tuhá nebo mírná zima. Průkaz také může přispět ke zlevnění případné renovace nemovitosti, protože pohled a doporučení odborníka může vést k optimálnímu řešení.

Průkazy budou zpracovávat energetičtí specialisté - odborníci autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu. Kontrolu správnosti zpracování průkazů má na starosti Státní energetická inspekce.

zdroj : www.prukaznadum.cz

Kdy potřebuji PENB?

  1. Prodej Rodinného domuprůkaz se neopatřuje, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy byla provedena před 1.1.1947; v případě prodeje přes realitní kancelář je vlastník budovy povinen předat zprostředkovali prodeje grafickou část průkazu; pokud vlastník průkaz nepředá, zprostředkovatel uvede nejhorší třídu G; vlastník se vystavuje sankci
  2. Prodej bytu PENB je součástí kupní smlouvy; energetická třída musí být vyznačena také v inzerci; vlastník bytové jednotky je povinen předat zprostředkovali prodeje grafickou část průkazu; pokud vlastník průkaz nepředá, zprostředkovatel uvede nejhorší třídu G; vlastník se vystavuje sankci
  3. Prodej komerční budovyenergetická třída musí být vyznačena také v inzerci. V případě prodeje přes realitní kancelář je vlastník budovy povinen předat zprostředkovali prodeje grafickou část průkazu; pokud vlastník průkaz nepředá, zprostředkovatel uvede nejhorší třídu G; vlastník se vystavuje sankci
  4. Pronájem rodinného domu : energetická třída musí být vyznačena také v inzerci; vlastník budovy je povinen předat zprostředkovali prodeje grafickou část průkazu; pokud vlastník průkaz nepředá, zprostředkovatel uvede nejhorší třídu G; vlastník se vystavuje sankci
  5. Pronájem bytu nebo kanceláře :  existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy; pokud jej majitel bytu na písemnou žádost nezíská, může vykázat tři roční spotřeby využívaných energií; v případě, že předkládá průkaz, musí energetická třída uvedena také v inzerci; pokud vlastník průkaz nepředá, zprostředkovatel uvede nejhorší třídu G; vlastník se vystavuje sankci.  
zdroj : www.prukaznadum.cz

Seznam energetických expertů